BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

KAMIL SICZEK - malarstwo - 13 I - 5 II 2012 r.Kamil Siczek urodzony w 1978 roku w Lublinie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uzyskał dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Leszka Misiaka w 2003 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1997-98. Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie w Zakładzie Malarstwa I u prof. Mieczysława Hermana od roku 2005. Brał udział w kilku wystawach indywidualnych oraz w kilkunastu wystawach zbiorowych. W 1997 roku otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Lublina, również w tym samym roku otrzymał Grand Prix w V Ogólnopolskim Plenerze Rzeźbiarskim „Myślęcinek 97”.

"Obrazy prezentowane na wystawie to realizacja malarska, w założeniu stanowiąca zestaw spójnych tematycznie płócien. Prace są skonstruowane jako obrazy zatrzymanej w kadrze codzienności. Pokazują powszednie doświadczenie człowieka zamieszkującego urbanistyczną przestrzeń. Szukając środków wyrazu do zobrazowania swojej wizji czerpię z języka ukształtowanego przez silnie ekspresyjny nurt figuracji. Obrazy mają w jakimś stopniu charakter kronikarski czy publicystyczny, jednak poprzez odwołanie się do „cywilizacji obrazów” moja uwaga skierowana jest nie tyle na rzeczywistość, co na ideę płaszczyzny obrazu. W tym kontekście figuratywizm prac jest punktem wyjścia, płaszczyzną pozwalającą odbiorcy na aktualizację sfery indywidualnych doświadczeń współczesnej kultury wizualnej. Wszystkie obrazy w sposób bezpośredni nawiązują do sytuacji z życia codziennego mieszkańca aglomeracji miejskiej. Zabiegam o oddanie środkami malarskimi charakteru obrazowanej sytuacji i przypisanie odbiorcy roli anonimowego obserwatora, być może nawet uczestnika danego zjawiska. Traktuję każdą kompozycję malarską jako migawkę, pojedynczy kadr uniwersalnego kontekstu, gdzie odbiorca z łatwością może dostrzec analogię do własnego, codziennego doświadczenia."  
Kamil Siczek
Młody lubelski artysta - absolwent krakowskiej ASP - w sandomierskiej Galerii BWA zaprezentował około 20 dużych formatów prac, powstałych na przestrzeni dwóch ostatnich lat. W kręgu jego zainteresowań znajduje się z jednej strony człowiek w konkretnym czasie i przestrzeni - jest to najczęściej tętniąca życiem przestrzeń wielkomiejska, zapełniona tłumem spieszących gdzieś ludzi, z drugiej zaś strony przestrzeń samego dzieła sztuki i relacja autor - odbiorca dzieła. Barwne postaci odważnie malowane żywym, nasyconym, płasko kładzionym kolorem, często obwiedzione konturem ciemnej linii, dodatkowo podkreślającym dynamikę dzieła.
     Malarstwo Kamila Siczka utrzymane w nurcie ekspresjonizmu figuratywnego zaskakuje dynamiką, linią, kolorem czy wreszcie ulotnością zatrzymanego kadru. Artysta wchodzi w rolę reportera rejestrującego i opisującego codzienność, której twórcą i odbiorcą zarazem jest każdy z nas, a środki malarskie, jakich używa, trafnie oddają charakter obrazowanych zjawisk.
Katarzyna Pisarczyk


<h4>Kamil Siczek</h4><h4><em>Dyskoteka</em>, olej, płótno, 2010</h4><h4><em>Klub</em>, olej, płótno, 2010</h4>
<h4><em>Stary Kleparz</em>, olej, płótno, 2010</h4><h4>Wernisaż 13 styczeń 2012r. - dyrektor BWA Katarzyna Pisarczyk oraz autor prac Kamil Siczek</h4><h4>Wernisaż 13 styczeń 2012r.</h4>
<h4>Wernisaż 13 styczeń 2012r.</h4><h4>Wernisaż 13 styczeń 2012r.</h4><h4>Wernisaż 13 styczeń 2012r.</h4>
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009