BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

3 x KOLOR - Waldemar Żuchnicki - Michał Poręba - Waldemar Kozub - 12.01. - 4.02.2018 r.WALDEMAR ŻUCHNICKI
Urodził się w Tarnowie w 1954 roku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Studiował Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a następnie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z malarstwa na krakowskiej ASP w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego oraz aneks z malarstwa architektonicznego w pracowni prof. Janiny Kraupe Świderskiej w 1985 roku. Tworzy w dziedzinie malarstwa rysunku i grafiki. Aktywnie bierze udział w wystawach w kraju i za granicą. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1986-1987. Stypendysta Fundacji Pollock Krasner - Nowy Jork w 1991 roku.

MICHAŁ PORĘBA
Urodził się w 1964 roku w Tarnowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ireny Popiołek i prof. Aleksandra Pieńka w 1992 r. Uprawia rysunek, malarstwo, rzeźbę, działania parateatralne oraz performance. Wykładał w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Prowadził pracownię plastyczną w Tarnowskim Centrum Kultury. Jest twórcą i autorem realizacji teatru plastycznego APRAPLA, prezentowanego m.in. na Festiwalu Działań Plastycznych i Teatralnych w Tczewie, Festiwalu Komedii TALIA w Tarnowie także podczas Tygla Kultury w Zielonej Górze, Ciężkowicach i Tarnowie. Autor pomników Jana Szczepanika i Andrzeja Małkowskiego oraz hetmana Jana Tarnowskiego usytuowanych w centrum Tarnowa. Prace prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą. Nagradzany min. za performance: „Magiczny Środek Ziemi” w Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów Edukacyjnych „Vademecum – pójdź ze mną” organizowanym przez InSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę), na Europejskim Kongresie w Poznaniu za performance „Vitae...” ,w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Współczesnej „Tarnowskie Klimaty” oraz nagrodą Prezydenta Miasta Tarnowa. Do 2015 był wiceprezesem Okręgu Tarnowskiego ZPAP.

WALDEMAR KOZUB
Urodził się w 1956 roku w Kielcach. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowniach: prof. Mirosława Piotrowskiego, prof. Krzysztofa Candera, prof. Edmunda Piotrowicza. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego w 1984 roku. Od 1986 roku wykładowca akademicki. Obecnie wykładowca w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tworzy w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografiki. Autor 40 wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 270 wystawach zbiorowych. Prace w zbiorach muzealnych, galeriach oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Licznie reprodukowane w albumach i katalogach sztuki. Animator działań edukacyjnych i kulturalnych: wystaw, konferencji, konkursów, plenerów plastycznych i fotograficznych.

Wystawa zrealizowana przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Sandomierz


GAMA © 2009