BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

O GaleriiBiuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu zostało powołane 1 stycznia 1976 roku decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego. 1 stycznia 1999 roku, po reformie administracyjnej, BWA weszło w skład struktury samorządowej Powiatu Sandomierskiego. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstały ciekawe kolekcje: malarstwa, rysunku, grafiki, szkła unikatowego i instalacji plastycznych. Podstawową formą działalności BWA było i jest organizowanie wystaw dzieł sztuki współczesnej. Od początku swojej działalności do września 2010 roku BWA w Sandomierzu zorganizowało 465 wystaw malarstwa, grafiki, rysunku, rzemiosła artystycznego, instalacji i aranżacji przestrzennych, obiektów i akcji plastycznych.

Przez ponad 30 lat zaprezentowano publiczności najbardziej interesujące zjawiska w sztuce polskiej. Przedstawiono twórczość wielu wybitnych artystów, m.in. Stasysa Eidrigieviciusa, Stanisława Puchalika, Stefana Suberlaka, Eugeniusza Delekty, Jana Bresińskiego, Antoniego Fałata, Janusza Przybylskiego, Janusza Stannego, Jana Tarasina, Magdaleny Abakanowicz, Jerzego Panka, Marii Anto, Gustawa Zemły, Andrzeja Kaliny, Zbigniewa Warpechowskiego. Galeria Sztuki Współczesnej BWA gościła również artystów zagranicznych, prezentując ponad 20 wystaw z ich udziałem: m.in. Reginy Le Moigne z Francji, grupy artystycznej "Bigos" z Anglii, występy performerów z międzynarodowej grupy "Black Market", Didiera Pozzy z Francji, Rudolfa Haerdiego  ze Szwajcarii, Diane Miller i grafików z Manhattan Graphic Center z USA. W ostatnich latach BWA było inicjatorem interesujących wydarzeń artystycznych, które realizowane były ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych. Były to m.in.: "Pomiędzy Duchem a Materią" - wystawa unikatowych form przestrzennych - Lilli Kulki, "ALTERNATYWY 2007 - sztuka jako wydarzenie artystyczne - sztuka performance, instalacja, obraz-obiekt, nowe media" z udziałem Z.Warpechowskiego, Z.Piotrowskiego, E.Zarzyckiej, M.Wrońskiej, K.Klimka, S.Marca, J.Michalaka, "DEDYKACJE - Minifestiwal" - artystyczne urodziny Zbigniewa Warpechowskiego - 45-lecie pracy twórczej, 40-lecie pierwszego w Polsce wystąpienia performance.

Ważną sferą działalności BWA jest edukacja plastyczna dzieci i młodzieży, prowadzona od 1984 roku. Organizowane przez 19 lat warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży "Tęczowy Plener" cieszyły się ogromnym uznaniem dzieci i ich rodziców. W roku 2009 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzono "Marcowe Gry" - warsztaty interdyscyplinarne dla młodzieży I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

Bogaty dorobek BWA jest dziedzictwem nas wszystkich, służy rozwojowi kulturalnemu i emocjonalnemu przyszłych pokoleń, wnosząc weń wartości niewymierne, ale bardzo cenne.

Serdecznie zapraszamy do Sandomierza i do naszej Galerii.

<h4>Wystawa Jerzego Beresia w Galerii BWA - 1991 rok</h4><h4>Wystawa Magdaleny Abakanowicz w Galerii BWA - 1997 rok</h4><h4>Realizacja Rudolfa Haerdie w przestrzeni Starego Miasta w Sandomierzu - 2005 rok</h4>
<h4>Wystawa Andrzeja Kaliny w Galerii BWA - 2010 rok</h4>
1
GAMA © 2009