BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

ANDRZEJ GRENDA - Rysunek - 22.07. - 07.08.2005Andrzej Grenda urodził się w  Łodzi w 1955 roku. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom uzyskał w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka w 1979 roku. Kierownik Pracowni Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa na ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Uprawia twórczość w zakresie rysunku i malarstwa. Ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe: w Stuttgarcie, Treviso, Łodzi, Krakowie, Sopocie, Berlinie, Wrocławiu.


"W człowieku od zawsze istnieje potrzeba zapisu czy wywołania wrażeń, utrwalania zjawisk czy uczynienia przestrzeni ciekawszej, piękniejszej, albo nawet tajemniczej. Zachwyt - na równi z rysunkami artystów nowożytnych i współczesnych - wzbudza znak uczyniony tysiące lat temu na glinianym naczyniu czy litej skale. Fascynują nas dzieła Michała Anioła, prace Nikifora i rysunki rdzennych mieszkańców Australii. Rysunek często bywa szkicem, pozwalającym na szybkie notowanie wrażeń, ale jest też dziełem skończonym od początku do końca, jak choćby "Św. Barbara" Van Eyck`a, "Paganini" Ingres`a czy autoportrety Dürera, dziełem wymagającym koncentracji, wrażliwości estetycznej czy wreszcie biegłości warsztatowej.  Andrzej Grenda (...) wybrał formę najbardziej ekspresyjnej osobistej wypowiedzi, dającą się ująć w artystyczny kształt. Miękki ślad ołówka, a czasem odważna kreska nakreślona z głębokim namysłem i mistrzowską wirtuozerią, przywołują z pamięci dalekie krajobrazy, puste po horyzont, zamglone, tajemnicze przestrzenie. Świat zamknięty kartą białego papieru, nierealny, ale jakże czasem nam bliski, z wypisanym weń obrazem legend i opowieści, wyimaginowanych, fantastycznych postaci i figur. Artysta nie ogranicza się do kreowania świata fantazji, pokazuje także swój wewnętrzny świat przeżyć i uczuć, wyraża też głęboką prawdę o wartościach nadrzędnych, co wziąwszy pod uwagę środki jakimi dysponuje, a więc kartka i ołówek, nie jest ani łatwe, ani proste."
Katarzyna Pisarczyk, Akcent Sandomierski, 28.07.2005 r., fragment<h4>Andrzej Grenda</h4><h4>Andrzej Grenda <em>Przepowienia II, </em>rysunek, 45x60cm</h4>
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009