BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

GRAŻYNA KIELIŃSKA - Granice skutku - 1.07. - 17.07.2005Grażyna Kielińska - urodzona w 1967 roku, studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni prof. Jerzego Kałuckiego w 1992 roku. W tym samym roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki oraz Stypendium Fundacji „Primus Inter Pares". Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.

"Patrząc na obrazy Grażyny Kielińskiej ma się pewność, że ich autorka jest bystrą obserwatorką życia, ludzkiej natury, postaw i zachowań. Posiada szczególną łatwość translacji stanów emocjonalnych na język malarstwa. Dzięki niewielu środkom wyrazu artystycznego, prostocie formy, zastosowaniu skrótów myślowych, skromnej gamy kolorystycznej, ograniczonej do kilku barw lub tylko do kilku odcieni tego samego koloru, określa człowieka w jego świecie, ale nie wpisuje go w sztywne ramy konwenansu czy zasad. Wskazuje jedynie na jego samotność i izolację. Jego sylwetkę umieszcza w pustej najczęściej przestrzeni obrazu. Postać czasem oparta jest o ściankę, filar, czasem wpisana w prostokąt okna. Przedstawiona często z opuszczoną głową i ramionami. Postać człowieka ogarniętego niemocą, zrezygnowanego i samotnego. Często figury ustawia naprzeciw siebie, smutne, wyalienowane, zapatrzone w głąb siebie, patrzące a niewidzące. Zmusza do namysłu i refleksji o kondycji człowieka, jego emocjach i uczuciach. Opowiada historię o człowieku i poszukiwaniu swego miejsca tu i teraz".
Katarzyna Pisarczyk


<h4>Grażyna Kielińska wraz z Dyrektor BWA Teresą Pilch podczas otwarcia wystawy 01.07.2005r.</h4>
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009