BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

ALTERNATYWY 2007 (22.07. - 07.08.2007)Przegląd "ALTERNATYWY 2007" obejmuje prezentację prac, spotkania, sztukę performance w Galerii BWA oraz w innych miejscach, które dotychczas nie były wykorzystywane do celów artystycznych, jak np. Rynek Starego Miasta. Celem przeglądu jest poszerzanie wiedzy nt. zagadnień współczesnych form przekazu artystycznego, stworzenie interesującej sytuacji artystycznej, poszukiwanie tego co łączy różne temperamenty artystyczne, formy działania, wypowiedzi, w obliczu sytuacji zróżnicowania kierunków i metod uprawiania twórczości oraz różnych form oddziaływania i angażowania widza. Poszukiwanie i prezentacja innych lub nowych sposobów porozumienia artystów między sobą i artystów z publicznością, która dotychczas takiej możliwości nie miała. Jednym z celów jest również bieżące komunikowanie i udostępnianie rezultatów twórczych poszukiwań, a także włączenie w to grupy uczestniczącej w wykładach oraz dyskusje wraz z pokazami prac malarskich, projekcje video, które przybliżą widzom problematykę sztuki współczesnej, zapoznają ze specyfiką pracy artystycznej oraz naturą procesu twórczego, przygotują do odbioru sztuki współczesnej i zachęcą do samokształcenia. Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego “Promocja twórczości” Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce.

Autorzy:

Sławomir Marzec

Krzysztof Klimek

Jan Michalak

Zygmunt Piotrowski

Maria Wrońska

Ewa Zarzycka

Zbigniew Warpechowski<h4>Z.Werpechowski, M.Wrońska, T.Pilch - Dyrektor BWA, J.Michalak</h4>Wernisaż, 22 lipca 2007Wernisaż, 22 lipca 2007
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009