BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

ALEKSANDER OLSZEWSKI - Grafika cyfrowa (16.02. - 06.03.2007)Aleksander Olszewski urodzony 27.02.1944r. w Radomiu. Studia w PWSSP w Łodzi. Dyplom z malarstwa u doc. Lecha Kunki. Profesor zwyczajny w Politechnice Radomskiej. Uprawia malarstwo, grafikę cyfrową. Jest organizatorem i kierownikiem Wydziału Sztuki na Politechnice Radomskiej. Członek ZPAP w Radomiu do 2003 r. Uczestnik Stowarzyszenia Ruchu Artystycznego „Świat” w Warszawie. Współorganizator grupy twórczej M-5 w Radomiu. Inicjator powstania Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka” na Politechnice Radomskiej. Dwukrotnie był komisarzem Ogólnopolskiej Wystawy 35 i 40 Salonu Zimowego w Radomiu. Redaktor „Arterii” - rocznika Wydziału Sztuki. Udział w 25 indywidualnych i 190 wystawach zbiorowych: okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych (Berlin Zach., Czechosłowacja, Chile, Francja, Łotwa, Litwa, Słowacja, Niemcy, Węgry, USA).

"(...) twórczość wymagająca umiejętności abstrakcyjnego myślenia i geometrycznej wyobraźni. Bo właśnie formy geometryczne są dla artysty wyobrażaniem przestrzeni, barier, a nawet czasu. Nie jest zresztą wykluczone, że ten figuratywny, sterylny wręcz układ jest sposobem na wprowadzenie porządku we własnym świecie; wyrazem nostalgii za logiczną prostotą oraz uspakajającym ładem (...)" - fragm. artykułu Jan Adam Borzęcki "Tygodnik Nadwiślański"<h4>Aleksander Olszewski podczas wernisażu z Dyrektor BWA Teresą Pilch</h4>Wernisaż, 16 lutego 2007Wernisaż, 16 lutego 2007
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009