BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

STANISŁAW RODZIŃSKI - Malarstwo (18.01. - 10.02.2008)Stanisław Rodziński - urodzony 8 marca 1940 roku w Krakowie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w roku 1963 w pracowni prof. Emila Krchy. Od 1981 roku pracował na krakowskiej ASP, gdzie uzyskał tytuł profesora i profesora nadzwyczajnego. Dziekan Wydziału Malarstwa w latach 1993 - 1996. Obecnie rektor ASP Regularna współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz z Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Członek rzeczywisty Wydziału Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Od roku 1968 uprawia eseistykę i publicystykę w zakresie sztuki. Współpracownik "Tygodnika Powszechnego", "Gościa Niedzielnego", "Znaku" i innych pism. Autor kilkuset artykułów i esejów w zakresie sztuki współczesnej i współczesnej sztuki sakralnej. W latach 1975 - 1983 (tj. do likwidacji ZPAP przez władze stanu wojennego) naczelny redaktor biuletynu teoretycznego Związku Polskich Artystów Plastyków. W roku 1977 sygnatariusz deklaracji Towarzystwa Kursów Naukowych (tzw. latający uniwersytet), w latach 1981 - 1989 aktywny uczestnik Ruchu Kultury Niezależnej (prace organizacyjne, publikacje w prasie podziemnej). W latach 1991 - 1992 członek Rady Kultury przy premierze RP. W swojej twórczości podejmuje m. in. motywy ikonograficzne chrześcijaństwa i tematykę pasyjną.Wernisaż, 18 stycznia 2008
Wernisaż, 18 stycznia 2008Wernisaż, 18 stycznia 2008
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009