BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

ANDRZEJ MARKIEWICZ - rysunek i obiekty - 29.07. - 21.08.2016 r.Andrzej Markiewicz urodził się 22.07.1956 roku w Skarżysku – Kamiennej. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie w 1986 roku uzyskał dyplom magistra wychowania plastycznego w pracowni malarstwa i rysunku prof. Mieczysława Hermana oraz pracowni grafiki prof. Stanisława Góreckiego.
Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową , malarstwem. Twórczość swą prezentował na 31. wystawach indywidualnych (Kopenhaga, Kowno, Łódź, Kielce, Zakopane, Radom), a także na 237. wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą ( Dania, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, USA, Litwa, Łotwa, Węgry, Ukraina, Słowacja, Czeska Republika). Obecnie profesor zwyczajny, prodziekan Wydziału Sztuki, Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu.
Prace Artysty znajdują się w zbiorach: Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Rysunku Współczesnego w Lubaczowie, Galerii „ZYHDI” w Raciborzu, Galerii Promocji Kultury w Częstochowie, Indiana River Community College,Virginia, Florida, USA, Muzeum Narodowego w Kielcach, BWA w Kielcach.
Andrzej Markiewicz jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in: Nagroda Kwartalnika Krytyki Artystycznej „POKAZ”; III Międzynarodowe Biennale, RACIBÓRZ 2000 – Wyróżnienie honorowe I stopnia; I Międzynarodowa Wystawa Miniatury, Częstochowa – II Nagroda regulaminowa; Przedwiośnie 24, Kielce – Grand Prix , Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego; II Międzynarodowa Wystawa Miniatury, Częstochowa – Wyróżnienie honorowe; 29 Przedwiośnie – BWA Kielce – Nagroda Urzędu Miasta Sandomierz; 26. Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki – BWA Rzeszów – Grand Prix; V Międzynarodowe Biennale Pasteli – Wyróżnienie Honorowe, Nowy Sącz, Galeria, BWA; 27 Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki – I Nagroda, Rzeszów, BWA; 28 Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki – I Nagroda, Rzeszów, BWA; 29 Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki – III Nagroda, Rzeszów, BWA; Nagroda Kulturalna Radomia – Nominacja, Radom 2015.
Moje działania artystyczne skupiają się na trzech dyscyplinach sztuki: rysunku, grafice i malarstwie. Motywacją do zajmowania się ostatnią z wymienionych dyscyplin jest tęsknota za użyciem koloru. Doświadczenia uzyskiwane podczas pracy nad rysunkiem, grafiką i malarstwem w pewien sposób łączą się i uzupełniają. Gdybym miał je subiektywnie zhierarchizować, największą wartość przypisałbym rysunkowi, następnie grafice i malarstwu. Jak wiadomo, grafika różni się od rysunku możliwością powielania dzieła, stawiając przed nim – rysunkiem – wysokie wymagania. Natomiast malarstwo daje możliwość odnalezienia w swojej strukturze rysunku; ten wydostaje się na powierzchnię malowaną nie tylko w formie „pisma” malarskiego lecz także jako bezpośredni ślad narzędzia wzbogacony kolorem.
Andrzej Markiewicz, fragment wstępu do katalogu

Rysunek utożsamiany bywa ze szkicem, szybko notowanym zapisem wrażeń. Jednak często jest dziełem autonomicznym wyniesionym na wyżyny artystycznego kunsztu.
Andrzej Markiewicz skupiając się m.in. na rysunku, który stawia przed grafiką i malarstwem, zwraca uwagę na jego ścisły związek z tymi dyscyplinami. Stąd też w pracach Artysty znajdujemy wyraźną linię, zdecydowaną kreskę, ale także odważną plamę koloru, stanowiącą niepokojący i drażniący oko akcent. Artysta nie unika łączenia kilku dyscyplin – druku cyfrowego z rysunkiem, olejnym pastelem i ołówkiem. Dzięki takim zabiegom formalnym powstały prace wielowarstwowe, niosące ogromny ładunek emocji, określający z jednej strony obraz zastanej rzeczywistości, z drugiej zaś treści zakodowane w znakach i symbolach. Tym sposobem autor nawiązuje dialog z widzem na płaszczyźnie odbioru i interpretacji dzieła. Zaprasza do podjęcia intelektualnego wysiłku rozbudzenia wyobraźni i zmusza do poszukania odpowiedzi na ciągle aktualne pytania o ideę dzieła sztuki, istotę egzystencji i miejsce człowieka w nieskończoności czasu i przestrzeni.
Katarzyna Pisarczyk


Andrzej Markiewicz, wernisaż wystawy pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r.Andrzej Markiewicz, wernisaż wystawy pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r. Andrzej Markiewicz, wernisaż wystawy pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r.
Andrzej Markiewicz, wernisaż wystawy pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r.Wernisaż wystawy Andrzeja Markiewicza pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r.Andrzej Markiewicz, wernisaż wystawy pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r.
Andrzej Markiewicz, wernisaż wystawy pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r.Andrzej Markiewicz, wernisaż wystawy pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r.Andrzej Markiewicz, wernisaż wystawy pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r.
Wernisaż wystawy Andrzeja Markiewicza pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r.Wernisaż wystawy Andrzeja Markiewicza pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r.Wernisaż wystawy Andrzeja Markiewicza pn. Rysunek i obiekty, 29.07.2016 r.
Strona: 1

Agencja reklamowa GAMA © 2009