BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

MIROSŁAW RYDZAK - rysunek - 9 III - 8 IV 2012 r.Mirosław Rydzak – artysta rzeźbiarz, malarz, rysownik. Ukończył studia na wydziale rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 1985 roku. Po czym uzyskał tytuł doktora w dziedzinie twórczości artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1995 roku. W latach 1987-2003 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Zakładzie Rzeźby Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej  w Lublinie. Obecnie mieszka i tworzy w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem 26. wystaw indywidualnych, uczestniczył w 62. zbiorowych wystawach rzeźby i rysunku w kraju i za granicą. Jest laureatem konkursów rzeźbiarskich, wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia artystyczne (16 nagród, stypendiów artystycznych).


"Rysunek jest ważną częścią mojej twórczości artystycznej. Jest szybką dokumentacją moich chwilowych doznań, uczuć, przeżyć i przemyśleń, bądź dogłębnym studium kształtów i figur służących realizacji finalnych prac malarskich albo rzeźbiarskich. Niektóre rysunki, uzyskawszy szczegółowo wypracowaną formę graficzną traktuje jako skończony zamysł artystyczny, który w swojej graficznej formie znajduje ostateczną formę wypowiedzi twórczej. (...)"
Mirosław Rydzak -
fragment wstępu do katalogu

Prezentowane w Galerii Sztuki Współczesnej BWA prace są niewielką częścią zbioru, jaki powstawał na przestrzeni trzydziestu lat pracy twórczej Mirosława Rydzaka. Wystawiane rysunki są dokumentacją przemyśleń i przeżyć artysty, niektóre są szkicami późniejszych realizacji rzeźbiarskich lub malarskich, inne dziełami skończonymi, które w zamyśle artysty znalazły taką właśnie ostateczną formę twórczej wypowiedzi. Wystawę stanowi kilka cykli tematycznych, m.in.: "Wspólne wzrastanie" - cykl dedykowany uczniom i gronu pedagogicznemu Robert Crown School District 118 w Wauconda, Il. USA, gdzie obok prac przedstawiających realistyczne studia postaci, głów, twarzy i jej fragmentów znalazły się również potraktowane schematycznie, w dużym uproszczeniu, zawsze jednak ekspresyjne i dynamiczne kompozycje. Dodatkowym atutem tych prac jest kolor, który według artysty pełni w nich rolę symboliczną bowiem użyte czerwień, żółć i pomarańcz - kolory przełomu lata i jesieni, gorące i dynamiczne, wyciszone chłodnym błękitem następującej później zimy są zapowiedzią zmian i wiosennego odrodzenia. Osobną grupę stanowi cykl "Ornamenty", w którym artysta daje upust swej bogatej wyobraźni. Łącząc elementy architektoniczno-geometryczne z motywami roślinnymi Mirosław Rydzak stworzył interesujące, spójne i jednorodne kompozycje, w których widać zarówno przepych bizantyjskich kapiteli jak i harmonię i uporządkowanie renesansowych portali. Na wystawie znalazły się również rysunki architektoniczne inspirowane wieżowcami Chicago oraz prace z cyklu "Kwiaty - Czas Przekwitania", obrazujące zamierające życie, jednocześnie dające początek nowemu."
Katarzyna Pisarczyk
<h4>Mirosław Rydzak</h4>
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009